Specjalizacja

Procesy gospodarcze & Obsługa prawna firm

Zajmujemy się głównie sprawami w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego w szczególności na rzecz klientów biznesowych. Posiadamy też rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom prywatnym, częstokroć są to osoby związane z naszymi klientami biznesowymi lub przez nich polecane. Życie kreuje tak bogate sytuacje prawne, iż nie sposób wymienić wszelkich zagadnień, których rozwiązaniem się zajmujemy lecz pokrótce można pokusić się o podanie najczęściej występujących:

N

Procesy gospodarcze

Oferujemy pomoc prawną dla klientów biznesowych w zakresie spraw o zapłatę we wszystkich branżach i pełnym zakresie obsługi procesu
 

N

Obsługa prawna firm

Specjalizujemy się w pomocy prawnej dla biznesu, świadcząc szereg usług z zakresu bieżącej obsługi prawnej (umowy, spółki, procesy).

Masz pytanie?

Skontaktuj się  znami, przeanalizujemy Twoją sprawę