Obsługa prawna firm

Specjalizujemy się w pomocy prawnej dla biznesu, świadcząc szereg usług, w tym m.in.:

Zakres usług

1

Sprawy podatkowe

W tym kontrola i zaskarżanie decyzji  skarbowych i spory w sprawach skarbowych przed sądami administracyjnymi;

2

Sprawy pracownicze

W tym przygotowanie umów z pracownikami ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia interesu pracodawcy oraz spory sądowe przed Sądami Pracy;

3

Likwidacja spółek

likwidacja spółek, przygotowanie wniosków o upadłość lub układ w upadłości i prowadzenie postępowania w tych zakresach;

 

4

Zakładanie spółek

Począwszy od przygotowania umowy lub statutu spółki do jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5

Zmiany w spółkach

Przekształcanie, łączenie czy podział spółek i rejestracja tych zdarzeń prawnych w KRS-ie.

6

Sporne sprawy sądowe

O skomplikowanym charakterze prawnym i faktycznym.

7

Windykacja należności

W tym ich zabezpieczenie i egzekucja komornicza we współpracy z profesjonalnymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywiadu gospodarczego oraz kancelariami komorniczymi oraz obrót wierzytelnościami; prowadzimy windykację należności zagranicznych.

8

Bieżąca obsługa prawna firm

W tym w szczególności projektowanie umów, dokumentów korporacyjnych w tym uchwał organów spółek, wniosków urzędowych i innych dokumentów niezbędnych oraz udzielanie porad prawnych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw i zabezpieczeniu interesów klienta w jego relacjach z innymi uczestnikami rynku.

9

Sprawy dotyczące nieruchomości

 

Masz pytanie?

Skontaktuj się  znami, przeanalizujemy Twoją sprawę